Firma MENSALOTA Sp. z o.o. powstała w 2013 r.

Od początku swej działalności na pierwszym miejscu stawiana jest wysoka jakość świadczonych usług poprzez właściwą organizację pracy, rzetelność, terminowość oraz stosowanie najnowszych technologii i materiałów najwyższej jakości.

Celem działania firmy MENSALOTA Sp. z o. o jest opracowywanie i wdrażanie w życie nowatorskich rozwiązań
i technologii, poprawiających jakość i bezpieczeństwo systemów dystrybucji mediów, przy współpracy z ośrodkami naukowymi i wiodącymi firmami danych sektorów gospodarczych. Dzięki współpracy z ośrodkami naukowymi Firma ma dostęp do najnowszych osiągnięć i rozwiązań technicznych.

Podstawą systemu wartości w naszej firmie jest współpraca i wspólne działanie prowadzące do szybszego i łatwiejszego osiągania celów. Działania te pozwalają opracowywać nowe technologie oparte na polskiej myśli technicznej, które są nowatorskimi rozwiązaniami w skali globalnej, a jednocześnie nie odbiegają do wymogów klienta.

Pamiętając o przyszłych pokoleniach, w naszych działaniach kierujemy się troską o oszczędność energii i środowisko naturalne. Wierzymy również w to, że nasza aktywność, w przyszłości przyczyni się do bardziej dynamicznego rozwoju regionu w którym żyjemy i pracujemy.