MENSALOTA Sp. z o.o. specjalizuje się w:

1.     Budowie i modernizacji sieci podziemnych metodami tradycyjnymi i bezykopowymi:
  •  wykonawstwo sieci i instalacji technologicznych, gazowych, wodociągowych z materiałów: PE, PP, stal,
  • prace remontowo-modernizacyjne instalacji technologicznych,
  • skomplikowane prace inżynieryjno - ziemne; m.in. przejścia podziemne metodą bezodkrywkową, bez niszczenia i rozbiórki dróg, torów, itp.,
2.     Budowy i modernizacji rurociągów i stacji gazowych:
  • kompleksowe wykonawstwo sieci i instalacji gazowych,
  • gazociągi niskiego, średniego i wysokiego ciśnienia.