Prace spawalniczo-montażowe na rurociągu DN700
Prace izolacyjne na rurociągu DN800
Prace spawalniczo-montażowe przy likwidacji kolizji sieci gazociągowej wysokiego ciśnienia z infrastrukturą drogową i kolejową
Kompleksowa wymiana izolacji na czynnych ZZU i SRP.